zpět     zpět      

Ovčácký výcvik

Mikina

Využití bílého ovčáka jako ovčáckého psa je sice jeho původním posláním (vzhledem ke společným předkům s německým ovčákem), avšak pro jeho menší rožšíření jsou k práci ovčáckého psa využívána většinou známější plemena. Například německý ovčák, kolie, slovenský čuvač či border kolie. Ta je používaná hlavně v Anglii, kde není tzv. oplůtkový systém - ovce se pasou volně a pes udržuje stádo pohromadě. U nás naopak jsou pastviny převážně oploceny a pes je využíván hlavně na přehánění dobytka a k jeho ostraze. Bílý ovčák k této práci předpoklady jistě má (opět záleží na vhodném výběru štěněte a způsobu výcviku). Chová se k ovcím jako běžný velký ovčák - tedy zaštěkává, případně štípe a pod. (oproti border koliím, které určeného jedince - dalo by se říci - hypnotizují a tím s ním pracují v určitém odstupu, takže dobytče je méně stresované).

Pes dobíhá k vybrané ovci. Pes ovci zastavuje a nutí k poslušnosti uchopením za ucho. Po úspěšném otočení žene pes ovci určeným směrem.

Důležité je, aby dobytek byl zvyklý na psy a naopak. Pokud ne, může se stát, že dospělá ovce ublíží mladšímu psovi, který se této práci učí nebo dospělý pes bere ovci jako svou kořist, což také není žádoucí. V obou případech si může stresované zvíře způsobit úraz, výcvik se brzdí protože se pes nebo ovce příliš bojí (o přirozeném respektu nemluvě) a i z jiného výcviku je známo, že napravovat škody je mnohem horší než jim předcházet. Proto je potřeba zvážit své možnosti a případně se poradit s odborníky, kteří se tímto výcvikem zabývají a již vlastní takto vycvičené psy. Velká výhoda bílého ovčáka je už v jeho názvu - tedy to, že je bílý. Dobytčata i pastevci ho za šera či za tmy při práci se stádem snadno rozliší od cizích vetřelců. Klid a pohoda ve stádě je totož jedno z nejdůležitějších pravidel (a to platí nejen pro dobytek).

Myslím si, že i v dnešní době najde v tomto odvětví bílý ovčák uplatnění, protože se stále více vyskytují různí "živlové", kteří si neváhají přilepšit z většího či menšího stáda ovcí nebo jiného dobytka (pominu-li ochranu před vlky a jinými dravci). Ať už pes bude bránit své stádo či jen ohlásí nevítaného hosta, vždy bude škoda menší, než když je stádo bez své "ostrahy".